Twój poradnik dotyczący taniego i komfortowego wypoczynku w Bułgarii

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Bułgarii

Specjalne ubezpieczenie pomoc przy podróży dla obywateli RP na terytorium Republiki Bułgarii.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Bułgarii w Lev Ins? Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenie od koronawirusa (Covid-19), bezpłatna całodobowa pomoc telefoniczna!

Dla kogo jest to ubezpieczenie turystyczne do Bułgarii?

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci obywatele polscy w wieku od 0 do 85 lat


Zakres terytorialny pokrycia

Ubezpieczenie zawierane jest na okres od 1 dnia do 365 dni i jest ważne dla obywateli polskich na terytorium Republiki Bułgarii.


Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie?

 • Koszty leczenia (w tym od COVID-19);
 • Zwrot kosztów transportu medycznego i zwłok;
 • Leczenie ambulatoryjne;
 • Leczenie ciąży;
 • Dentysta;
 • Zwrot kosztów, zakup leków;
 • Bagaż;
 • Sprzęt elektroniczny;
 • Sprzęt sportowy;
 • Dostawa opóźniona do 6 godzin;
 • Klauzula wojenna;
 • Śmierć na skutek NNW;
 • Ubezpieczenie OC;
 • Koszty leczenia, pomocy i wypadku z powodu spożycia alkoholu;
 • Zaostrzenie chorób przewlekłych;
 • Ochrona ubezpieczeniowa przy uprawianiu sportów zimowych - k Pomoc dla zwierząt domowych;
 • Pomoc dla rodziny;
 • Domowy Assistance dla członka rodziny;
 • Koszty ratownictwa (koszty poszukiwań i akcji ratowniczej);
 • Zwrot kosztów telefonicznych;
 • Dostawa leków;
 • Organizacja i wydatki związane z wizytą członka rodziny;
 • Komunikacja z bankiem w przypadku dokumentów płatniczych;
 • Pożyczka w przypadku kradzieży lub zniszczenia dokumentów płatniczych;
 • Pożyczka pod zastaw;
 • Pomoc prawna;
 • Pokrycie dodatkowych kosztów transportu w przypadku utraty transportu;
 • Przedłużenie podróży;
 • Skrócenie podróży;
 • Przerwanie podróży, wcześniejszy powrót.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie w Lev Ins?

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej - klient może wybrać jedno, kilka lub wszystkie ryzyka dodatkowe, a także ma możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach wybranych zakresów, w zależności od swoich potrzeb, celu wyjazdu i możliwości finansowych.

W ten sposób klienci płacą składkę tylko za pożądane ryzyka i sumy ubezpieczenia.

Osoby do 85 roku życia są ubezpieczone bez konieczności posiadania med. dokumenty.

Na życzenie klienta - zapewniamy dodatkowe ubezpieczenie podczas rekreacyjnego uprawiania sportów zimowych, na wyznaczonych szlakach i poza nimi;

Wybór waluty - euro lub dolary;

Gwarantowany 100% zwrot poniesionych kosztów, ponieważ nie ma udziału własnego ubezpieczonego;

Całodobowa pomoc za pośrednictwem polskojęzycznego serwisu "assistance".


Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Bułgarii. Cena

Składka ubezpieczeniowa obliczana jest w zależności od ryzyka zawartego w polisie, sum ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz innych okoliczności istotnych dla oceny ryzyka i ustalana jest według taryfy Ubezpieczyciela obowiązującej w momencie zawarcia ubezpieczenia, do której doliczany jest podatek należny zgodnie z ustawą o podatku od składek ubezpieczeniowych.

Przy obliczaniu składki ubezpieczeniowej stosuje się zwyżki w zależności od wieku Ubezpieczonego, z tytułu pobytu za granicą w związku z pracą, z tytułu uprawiania sportów - amatorsko lub zawodowo.


Dane kontaktowe

 • Bezpłatna całodobowa pomoc telefoniczna w języku polskim: 00800 10200 000;
 • Strona internetowa: www.lev-ins.com.